Woensdag gaan we naar de kinderboerderij!

Vergeten jullie het briefje in het schriftje niet in te vullen om toestemming te geven voor deze uitstap?

Dank u!

Nog iets om niet te vergeten:

Donderdag hebben alle juffen pedagogische studiedag en is er dus geen les.

Vrijdag zijn we ook gesloten wegens facultatieve vrije dag.