Om dit buitengewone schooljaar in schoonheid te eindigen, werden alle kinderen getrakteerd op een ijsje van de ijskar!

Zou het smaken ? ????

????????????